Impotencia je strašiakom mužov. Ktoré príčiny viete ovplyvniť a aké sú možnosti liečby?

Ešte stále do veľkej miery tabu, no zároveň vážny problém. Čoraz viac mužov obchádza tieň témy, o ktorej sa boja hovoriť, no ktorá do veľkej miery zasahuje do ich života. Impotencia je pritom stav, ktorý ohrozuje nielen plodnosť, ale aj sexuálny život.

Hoci väčšina z vás si pod týmto slovom predstaví problémy s počatím potomka, impotencia má omnoho vážnejší dosah a to najmä na erekciu či dosiahnutie orgazmu.

Problém pritom nevzniká samovoľne a zo dňa na deň, ale skôr naopak, dlhodobo a s určitými prejavmi. Väčšina mužov to však do veľkej miery ignoruje, čoho dôsledkom je zhoršovanie situácie a viac problémov v spálni. V nasledujúcom texte sa preto zameriame nielen na teoretické poučky či typické prejavy, ale aj na to, ako viete impotenciu riešiť.

Čo znamená, keď sa povie slovo impotencia?

Oficiálna definícia hovorí, že impotencia je neschopnosť plnohodnotného sexuálneho života, prípadne neschopnosť plnohodnotného pohlavného styku u muža.

V širšom slova zmysle možno označiť impotenciu ako stav, kedy je sexuálna aktivita buď sťažená alebo až nemožná. Tento stav môže, ale aj nemusí byť spojený s neplodnosťou z pohľadu produkcie alebo kvality spermií, čiže impotencia nevyhnutne nemusí znamenať aj úplnú neplodnosť. Naopak, môže byť spojená s niečím, čo nečakáte.

 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex XXL

  Stoporex® XXL krém

  24,90 

Reč je o libide, čiže o sexuálnom apetíte. Ide o prirodzený ľudský pud, ktorý sa prejavuje sexuálnou aktivitou a všeobecne chuťou na sex. Málokto vie, že práve poklesom libida či stratou chuti na sex sa môže impotencia u mužov začať prejavovať.

Špecifickou formou impotencie sú problémy s ejakuláciou. V tomto prípade môže byť impotencia spojená buď s neschopnosťou dosiahnuť ejakuláciu vôbec, prípadne naopak, s ejakulovaním bez dosiahnutia orgazmu. V oboch prípadoch dochádza vo výsledku k problémom s plodnosťou a tiež k zhoršeniu kvality sexuálneho života.

Jej prejavy môžu byť širšie, nejde iba o erektilnú dysfunkciu

Tak, ako môže mať impotencia niekoľko foriem, tak má aj niekoľko skupín rôznorodých prejavov. Príznaky impotencie sa týkajú jednak schopnosti dosiahnuť erekciu, potom schopnosti ju udržať a rovnako tak aj dostatočnej tvrdosti erekcie.

Tieto prejavy sa súhrnne nazývajú problémy s erekciou, pričom podľa závažnosti sa určuje miera erektilnej dysfunkcie. Najhorším prípadom je pochopiteľne úplná erektilná dysfunkcia, kedy muž nedokáže dosiahnuť erekciu vôbec a nemôže teda prísť k prirodzenej penetrácii do pošvy. S tým súvisí aj neschopnosť prirodzeného oplodnenia ženy.

Okrem toho sa môžu objaviť aj ďalšie symptómy:

 • najmiernejším je dlhší nástup erekcie a dlhší čas jej dosiahnutia
 • o niečo vážnejším je problém s udržaním a ochabovanie erekcie
 • problémovým prejavom je tiež nedostatočná tvrdosť erekcie
 • príznakom môže byť aj dlhodobá absencia rannej erekcie
 • ak sa aj erekcia dostaví, po prieniku do pošvy ochabne
 • uvedené poruchy sa môžu objavovať sporadicky ale aj dlhodobo

Čo sa týka prejavov súvisiacich s ejakuláciou, impotencia môže byť manifestovaná aj tým, že muž má problém ejakulovať a nedostaví sa ani orgazmus. Ďalším príznakom je naopak samovoľná ejakulácia z penisu bez toho, aby prišlo u muža k orgazmu.

Osobitnou kategóriou príznakov impotencie sú tie, ktoré sa týkajú libida. Ak je aj vašim prípadom strata chuti na sex, strata chuti na akýkoľvek fyzický kontakt alebo celkový pokles sexuálneho apetítu, potom môže ísť o začínajúcu impotenciu. Výsledok? Neschopnosť prirodzeného splodenia potomka a závažný dosah na sexuálny život.

Najčastejšie príčiny a rizikové faktory impotencie

Vzhľadom na rozmanitú štruktúru prejavov a foriem má mužská impotencia veľké spektrum príčin a rizikových faktorov. Niektoré ovplyvňujú vyššie spomínané čiastkové sexuálne problémy, ďalšie zas majú vplyv na sexuálny život ako taký. Dovolíme si zároveň podotknúť, že množstvo z nich ovplyvňuje aj celkové zdravie organizmu.

Pozrite sa na príčiny a faktory, ktoré sú najčastejšie:

Ťažkosti krvného obehu: Keďže väčšina foriem súvisí s problémami s erekciou, práve ťažkosti s krvným obehom patria do hlavnej kategórie  príčin. Ide najmä o cholesterol, vysoký cukor a nedostatočný krvný prietok, ktoré spôsobia nedostatočne prekrvenie penisu. Problémy však môžu byť aj vo funkčnosti udržania krvi v toporivých telesách.

Kardiovaskulárnej ochorenia: Ateroskleróza, nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak alebo oslabenie funkčnosti a práce srdca. To všetko spadá do kategórie kardiovaskulárnych ochorení a ťažkostí, ktoré môžu do veľkej miery ovplyvniť kvalitu erekcie a teda aj potenciu. V mnohých prípadoch ide aj o dôsledok veku či životného štýlu.

Nezdravá životospráva: Ak hovoríme o externých faktoroch, potom nezdravý životný štýl a zlá životospráva hrajú obrovskú úlohu. Zlý jedálniček, fajčenie, príliš veľa alkoholu, mastné a tučné jedlá, priveľa soli a priveľa sladených nápojov, to všetko sú veľké negatíva. Platí to nielen pre mužskú potenciu, ale aj pre zdravie celkovo ako také.

Príčiny v pohlavnej sústave: Ochorenia prostaty, problémy so zápalmi či fyziologickou deformáciou tvaru penisu, príliš krátka uzdička, zápaly prostaty alebo v močovej rúre či zápaly na žaludi. Všetky tieto vplyvy sú do veľkej miery zodpovedné za rôzne formy a prejavy impotencie, či už ide o erekciu, ejakuláciu alebo plodnosť.

Hormonálne faktory: Vplyvom vyššieho veku dochádza u mužov nielen k zhoršovaniu krvného obehu, ale aj k poklesu hladiny testosterónu. Ten je veľmi dôležitý pre libido, spermiogenézu a zároveň aj pre fungovanie erekcie. Okrem veku na to môžu mať vplyv aj niektoré lieky alebo ochorenia hypotalamu, hypofýzy či semenníkov.

Psychogénne vplyvy: Stres, prepracovanosť, nedostatok spánku a nedostatok oddychu, ale aj mentálne a psychické ťažkosti či vzťahové problémy. Súhrn týchto vplyvov má vo veľkej miere vplyv na potenciu a to prakticky vo všetkých jej oblastiach a formách. Týka sa to tak kvality erekcie, ako aj sexuálneho apetítu, plodnosti či ejakulácie.

Ďalšie choroby a ťažkosti: Na impotenciu a jej vznik či intenzitu priebehu majú vplyv aj niektoré lieky, metabolické ochorenia či choroby týkajúce sa nervovej sústavy. Rizikom sú tiež úrazy v oblasti panvy alebo vonkajších orgánov pohlavnej sústavy. Špeciálne si treba dávať na zväčšenie alebo rakovinu prostaty, ktorá ohrozuje aj život.

Čo zahŕňa diagnostika a prečo treba navštíviť lekára

To, že trpíte impotenciou, si môžete myslieť na základe spomínaných prejavov alebo prítomnosti rizikových faktorov, no bez lekárskeho vyšetrenia sa nezaobídete. To je dôležité jednak kvôli celkovej anamnéze, ale aj kvôli stanoveniu možných príčin. Na základe toho vám lekár môže zvoliť aj adekvátne formy, spôsoby a dĺžku liečby.

Vyšetrenie je komplexné a zamerané tak na fyziologickú prehliadku, ako aj na odborné a špecializované diagnostické testy. Po úvodnom rozhovore s lekárom nasleduje kompletné vyšetrenie pohlavných orgánov a laboratórne testy z krvi a z moču.

Na základe nich sa zisťuje krvný obraz, lipidový profil, hladina glukózy a cholesterolu, hladina testosterónu a ďalších pohlavných hormónov a sledujú sa aj zápalové a nádorové markery. Pri podozrení na ochorenia či ťažkosti konkrétneho typu môže lekár indikovať špecializované vyšetrenia zamerané iba na danú orgánovú sústavu.

V prípade problémov s erekciou a erektilnou dysfunkciou sa meria prietok krvi, vykonáva sa ultrazvuk tepien či RTG penisu v stoporenom stave. Súčasťou testov sú aj testy zamerané na meranie nočných a ranných erekcií pre zistenie miery závažnosti dysfunkcie.

Štádia a priebeh zhoršovania stavu

Tak, ako má impotencia niekoľko príčin a prejavov, má aj viacero fáz a štádií. Jej priebeh závisí v mnohom od toho, ako rýchlo sa ju podarí diagnostikovať, aké režimové opatrenia sa vykonajú a aké možnosti jej liečby sa zvolia. Pokiaľ by ste všetky varovné signály ignorovali, je možné, že sa dostanete až do najhoršieho štádia všetkých príznakov.

 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex XXL

  Stoporex® XXL krém

  24,90 

Najčastejší priebeh impotencie má takéto štádia:

Pokles chuti na sex: Prvotné štádia sú štandardne spojené s poklesom chuti na sex a do pohlavného styku. Zníženie libida môže byť najskôr nebadané a menej intenzívne, obvykle má formu poklesu a krátkodobého zlepšenia stavu. Sexuálny apetít sa však v priebehu mesiacov či rokov napokon viditeľne zníži a s ním aj výkon v posteli.

Zhoršenie erekcie alebo ejakulácie: Druhou fázou je už viditeľné zhoršenie konkrétnej oblasti, ktorá je spojená s potenciou. Či už ide o erekciu alebo o dosiahnutie ejakulácie, dostavia sa prvé zjavné ťažkosti. Najčastejšie sa jedná o dlhší nástup erekcie, problémy s tvrdosťou, výdrž erekcie, rýchlu ejakuláciu alebo naopak dlhú ejakuláciu.

Neschopnosť uspokojivého pohlavného styku: Závažnou fázou je tretie štádium, kedy už spomínané ťažkosti prerastú do neschopnosti kvalitného sexuálneho styku. Erekcia je natoľko nedostatočná, nekvalitná alebo krátka, že nie je možné mať plnohodnotný pohlavný styk. To isté platí aj pre príliš rýchlu ejakuláciu, ktorá nastane do 2 či 3 minút.

Úplná impotencia: Ak budete ignorovať všetky problémy a prejavy, v poslednej fáze príde k úplnej strate potencii. Pokiaľ má impotencia formu erektilnej dysfunkcie, potom sa v poslednom štádiu prejaví úplnou stratou schopnosti erekcie. V prípade problémov s testosterónom zas príde v poslednej fáze aj k dosiahnutiu neplodnosti.

Lieky na impotenciu? Pomáhajú iba na jednu vec

Čo sa týka najčastejšej formy impotencie, čiže erektilnej dysfunkcie, v tomto prípade sú najvyužívanejšou formou liečby špeciálne lieky. Ide v podstate o lieky na erektilnú dysfunkciu, ktoré boli na trh uvedené na konci 90. rokov 20. storočia.

Tu sú ich najdôležitejšie parametre, plusy a mínusy:

Dostupnosť a rýchly nástup účinku

Ak vám lekár na základe odborného vyšetrenia stanoví diagnózu erektilnej dysfunkcie, stačí vám jeho predpis a v lekárni si viete vybrať z veľkej ponuky liekov viacerých značiek. Okrem známej Viagry ide napríklad o Cialis, Revestad, Spedra alebo Levitra. Každý liek používa inú účinnú látku, spoločný je ale rýchly nástup účinkov do 60 minút od užitia.

Spôsob fungovania a obmedzené pôsobenie

Lieky na erektilnú dysfunkciu využívajú látky, ktoré patria do kategórie inhibítorov PDE5, čiže fosfodiesterázy typu 5. Ľudskou rečou povedané, ide o liečivá, ktoré zlepšujú roztiahnutie ciev a teda aj prekrvenie toporivých telies a to tak, že potláčajú enzým, ktorý má vplyv na cievy. Patria sem napríklad sildenafil, vardenafil či tadalafil.

Jednoduché a pohodlné dávkovanie

Perorálna forma liečiv je veľké plus. Stačí užiť len 1 alebo 2 tabletky či kapsuly, v celosti a bez drvenia, zapiť ich vodou a prehltnúť. Výsledok trvá 4 až 8 hodín a to viditeľne rýchlejším, kvalitnejším a dlhodobejším udržaním erekcie. Lieky môžete užívať aj opakovane, no dlhodobo môžu mať vplyv aj na srdce alebo krvný tlak.

Možné vedľajšie účinky aj kontraindikácie

K nevýhodám naopak patria nežiaduce účinky a prekážky použitie. Tak, ako každý iný liek, aj lieky na erektilnú dysfunkciu majú nežiaduce účinky, napríklad bolesti hlavy, búšenie srdca, začervenanie pokožky či vplyv na krvný tlak. K ich kontraindikáciám patria ochorenia srdca, problémy s krvným tlakom, alergia alebo niektoré neurologické choroby.

Liečba je komplexná a predovšetkým dlhodobá

Okrem liekov určených na erektilnú dysfunkciu sa treba v prípade liečby impotencie zamerať na problém komplexne. To znamená využiť aj všetky možné režimové opatrenia a riešiť každú jednu oblasť sexuálneho života či zdravia pohlavnej sústavy.

Ak ide o erektilnú dysfunkciu, okrem liekov sa používajú rôzne penilné protézy, vákuové pumpy alebo operačné riešenie cievnych porúch a zásobenia toporivých telies krvou. V minulosti boli častou formou injekčné liečivá, ktorých efekt však bol, podobne ako pri tabletkách, iba krátkodobý. Lepšie sú preto dlhodobejšie prostriedky.

Ak ide o kvalitu erekcie, pomôcť vám môžu najmä:

 • zmena jedálnička a pridanie rýb, ovocia, zeleniny a orechov
 • využitie afrodiziak, či už v podobe korenín alebo byliniek
 • obmedzenie konzumácie alkoholu a úplný zákaz fajčenia
 • zlepšenie kvality spánku, obmedzenie stresu a viac oddychu
 • viac prirodzeného pohybu a dlhodobo viac športovania a cvičenia
 • využitie koncentrovaných podporných prípravkov na potenciu

Čo sa týka riešenia ďalších oblastí, opatrenia týkajúce sa životosprávy a životného štýlu pomôžu aj na zvýšenie sexuálneho apetítu alebo na zlepšenie potencie.

Osobitnou kategóriou je riešenie ťažkostí s ejakuláciou. V prípade predčasnej ejakulácie pomáha kombinácia cvičenia so zameraním na predlžovanie doby do ejakulácie spolu s podpornými prípravkami na predĺženie doby erekcie. Výhodou týchto prípravkov je, že sú dostupné bez receptu a sú založené na látkach prirodzeného pôvodu.

Čo by ste ešte mali vedieť a odpovede na dôležité otázky

Téma impotencie patrí síce vo verejnej diskusii stále do tzv. tabu oblasti, no zároveň platí, že v tomto prípade nie je otázok nikdy dosť. Prečo? Najmä preto, že množstvo mužov a žien sa na internetových fórach a diskusiách dostane k viacerým omylom a mýtom.

Aby sme ich vyvrátili, prinášame niektoré odpovede:

Kto je typický muž, u ktorého je riziko impotencie najväčšie?

Najviac ohrozenou vekovou skupinou sú muži po 40-tke, čiže v strednom veku. Podľa profilu ide typicky o mužov s aspoň jedným ďalším problémom srdca alebo krvného obehu, napríklad s vysokým tlakom, ateriosklerózou alebo cukrovkou. K ďalším typickým črtám patria stresový životný štýl, nezdravá strava a konzumácia alkoholu.

Dá sa impotencii vyhnúť lepším životným štýlom?

Áno aj nie. Ak je impotencia podmienená geneticky alebo závažným hormonálnym ochorením či na základe fyziologickej predispozície, lepšia životospráva vám nepomôže. V každom prípade však môže mať pozitívny vplyv na mieru príznakov a prejavov, pričom tým ľahším formám impotencie viete lepšou životosprávou predísť.

Kedy je potrebné navštíviť s problémami lekára?

Ak by ste tipovali odpoveď, že čo najskôr, nie je to tak úplne pravda. Prvotné ťažkosti treba síce začať riešiť ihneď, ako sa objavia, ale nemusí ísť nevyhnutne o lekársky zásah. Ak sa však napríklad poruchy erekcie alebo ejakulácie opakujú pravidelne, sú dlhodobé a sú závažného charakteru, je najvyšší čas absolvovať odborné vyšetrenie.

Môže mužovi s impotenciou pomôcť aj jeho partnerka?

Psychická podpora je samozrejme dôležitá a môže pomôcť zmierniť ťažkosti s erekciou alebo ejakuláciou, no príliš zásadný význam nemá. Partnerka vám môže pomôcť napríklad s cvikmi na predĺženie doby erekcie a oddialenie ejakulácie, prípadne so zvyšovaním sexuálneho apetítu. V týchto oblastiach je jej pomoc neoceniteľná a aj žiaduca.

Sú prípady, kedy je impotencia neliečiteľná?

Úplne neliečiteľný stav impotencie, najmä ak ide o ťažkosti s erekciou, neexistuje a to aj vďaka pokroku v modernej medicíne. Farmakologicky sa dajú riešiť aj stavy predčasnej alebo prirýchlej ejakulácie. Pokiaľ však ide o impotenciu formou neplodnosti, tu sa môže dlhodobým ignorovaním problému stať jeho riešenie takmer nemožné.

Podporné prípravky bez receptu ako komplexnejšia odpoveď

Ak by ste chceli pôsobiť na potenciu celkovo a najmä prirodzene, do pozornosti vám dávame podporné prípravky založené na látkach prírodného charakteru. Tie sú dostupné aj bez vyšetrenie u lekára alebo bez receptu a kúpite ich nielen v lekárni.

Nejde síce o žiadnu odbornú liečbu a ani o náhradu odbornej liečby impotencie, no ich výhoda je niekde inde. Pôsobia totiž komplexne a na všetky oblasti sexuálneho života. Vďaka prirodzenému zloženiu nemajú žiadne vážnejšie nežiaduce a vedľajšie účinky, minimálne kontraindikácie a viete ich užívať aj dlhodobo, pokojne aj každý deň.

Ak ide o ich účinky a výhody, najdôležitejšie sú:

 • pozitívny vplyv na testosterón, čiže na libido aj na plodnosť
 • dlhodobá podpora kvality erekcie zlepšením prekrvenia penisu
 • priaznivé účinky na zdravie a správne fungovanie prostaty
 • bezproblémová kúpa priamo cez oficiálny eshop výrobcu
 • užívanie v dvoch dávkach, jedna ráno a jedna večer
 • možnosť dlhodobého použitia, pokojne aj po celý rok

Podľa skúseností z praxe majú najlepšie výsledky vo všetkých spomínaných oblastiach prípravky značky Stoporex®. Tie obsahujú prírodné afrodiziaka typu Kotvičník, Žerucha, Ašvaganda či Saw Palmetto, ale aj ďalšie dôležité zložky. Na podporu potencie pôsobí zinok, zlepšenie prekrvenia penisu zas zabezpečia L-Arginín a L-Citrulín.

Zamerajte sa aj na prevenciu, nečakajte na požiar

Práve vyššie spomínané prípravky vám môžu pomôcť zvládnuť problémy týkajúce sa potencie už v úvodných fázach. Spolu so zmenami životosprávy a zdravším životným štýlom môžu fungovať aj ako prevencia pred zhoršovaním sexuálneho zdravia.

 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex XXL

  Stoporex® XXL krém

  24,90 

V prípade, že impotencia prerastie už do rozmerov úplne erektilnej dysfunkcie, sú najlepším riešením lieky na predpis. Tie však majú aj dosť vedľajších účinkov.

Oveľa lepšie je snažiť sa o prevenciu a to aj prostredníctvom spomínaných podporných prípravkov. Dlhodobá pomoc so značkou Stoporex® je účinná vtedy, ak s ňou začnete okamžite pri prvých náznakoch problémov. Výhodou je využitie prirodzených látok pre telo a zároveň prirodzené účinky na lepšiu erekciu či vyššie libido.

Čím skôr, pravidelnejšie a dlhodobejšie budete tieto prípravky používať, tým skôr príde k zlepšeniu stavu. Samozrejme, nejde o náhradu odbornej liečby v prípade najťažších foriem porúch erekcie alebo ejakulácie, ide skôr o podporu alebo pomoc.

Tak, ako aj v ostatných oblastiach zdravia, aj pre to sexuálne platí, že na ňom treba pracovať kontinuálne. Dôležitý je najmä prísun vitamínov C a E, minerálov zinok, selén a železo a tiež zdravých omega 3 kyselín a aminokyselín. Takto viete preventívne a komplexne zlepšovať kvalitu erekcie, stimulovať libido a podporovať plodnosť!

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *