Potencia: čo to je, príznaky jej poklesu a ako ju zvýšiť

Potencia závisí od erekcie, plodnosti aj libida. Čo ju ohrozuje a ako ju viete podporiť?

Mužská potencia je téma, ktorej sa väčšina z vás začne venovať až v momente, keď príde k náznakom prvých problémov a ťažkostí. Najčastejšie sa potencia spája s kvalitou erekcie, čiže so schopnosťou stoporenia, no to je veľmi úzky pohľad na vec.

Aby bol muž potentný, musí byť schopný plnohodnotného pohlavného styku. To však zahŕňa nielen zdravú, pevnú a udržateľnú erekciu, ale aj ďalšie aspekty.

Nevyhnutným predpokladom potencie je chuť na sex, zdravý priebeh orgazmu a pochopiteľne aj dostatočná úroveň plodnosti. S výnimkou toho posledného je možné vidieť zhoršenie či naopak zlepšenie potencie aj v praxi a bez odborného vyšetrenia. Čo však robiť, ak sa zhoršuje, znižuje a chceli by ste to zvrátiť? Čítajte ďalej, dozviete sa.

Čo to je potencia a čo do tohto pojmu spadá

Potencia je schopnosť k pohlavnému styku tak, aby muž mohol splodiť potomka. Oficiálna definícia je teda pomerne stručná a jasná, no stojí za to ju rozvinúť.

V prvom rade je pre potenciu nevyhnutný sexuálny apetít. Ide v podstate o chuť na sex, čo sa označuje odborne aj ako libido. Ak ho má muž príliš málo alebo u neho absentuje vôbec, prenáša sa to do absencie vzrušenia a teda aj do absencie erekcie.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Ak ide o erekciu či stoporenie, potenciou sa myslí:

 • schopnosť vzniku stoporenia, čiže prekrvenie toporivých telies
 • zdravý a dostatočne rýchly nástup erekcie bez dlhého zdržania
 • nástup erekcie na základe sexuálneho dráždenia či stimulácie
 • udržanie stoporenia v dostatočnej tvrdosti bez ochabnutia
 • schopnosť kontroly stoporenia aj počas pohlavného styku

Aby bol muž potentný, musí okrem erekcie fungovať správne aj ejakulácia. To znamená udržanie erekcie bez toho, aby prišlo k príliš rýchlej ejakulácii a zároveň kontrola orgazmu do tej miery, aby dokázal muž ejakulovať až po prieniku do vagíny. Ak príde k ejakulácii samovoľne a aj bez erekcie, ide už o vážne narušenie potencie.

V neposlednom rade je jej dôležitou súčasťou aj plodnosť. U mužov to znamená dostatočnú tvorbu a dozrievanie spermií tak, aby boli zachované ich dostatočné množstvo a zároveň  pohyblivosť a schopnosť oplodniť vajíčko tých spermií, ktoré sú zdravé.

Impotencia ako opak potencie? Áno a zároveň nie

Ako prirodzený opak potencie sa často používa aj termín impotencia. Na prvý pohľad by to malo znamenať všetko, čo neznamená potencia, čiže ťažkosti s dosiahnutím a udržaním erekcie, nízke libido, predčasnú ejakuláciu a zníženú plodnosť.

V princípe tomu tak aj je, treba však rozlišovať intenzitu, početnosť a charakter týchto problémov, ktorých výskyt je u každého muža veľmi individuálny.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Najčastejšie sa pod pojmom impotencia myslí neschopnosť k plnohodnotnému pohlavnému styku a k rozšíreniu svojho potomstva. Impotencia môže byť vrodená alebo získaná počas života, pričom v tom druhom prípade zohrávajú vo veľkej miere úlohu viaceré faktory. Najčastejšie ide o životosprávu, užívanie liekov a iné ochorenia.

Ťažkosti pritom obvykle začínajú postupne a sú nepravidelné. Občasné zlyhanie nástupu či udržania erekcie, krátkodobý pokles libida či príliš dlhá alebo príliš krátka doba do ejakulácie sú príznaky, ktoré väčšina mužov podcení a neprikladá im dôležitosť.

Pravdou však je, že zanedbanie prvotných prejavov môže neskôr naozaj viesť až k úplnej impotencii. Aby ste sa tomu vyhli, je dôležitá prevencia a dlhodobé a komplexné podporovanie prirodzenej potencie. To by malo spočívať v kombinácii obmedzenia rizikových faktorov pre impotenciu a stimulácie prirodzenej potencie.

Faktory, ktoré ohrozujú najviac potenciu u mužov

To prvé, na čo sa treba sústrediť, je eliminácia vplyvov, ktoré negatívne zasahujú do mužskej potencie. Niektoré sa dajú obmedziť viac, iné naopak menej, závisí to aj od ich pôvodu alebo dĺžky trvania. Chceli by sme však upriamiť vašu pozornosť na to, že čím menej ich bude, tým lepšie sú vyhliadky na zvýšenie výkonnosti a sexuálneho zdravia.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Najviac rizikové faktory a negatívne vplyvy sú:

Nezdravé stravovanie: Asi nie je treba príliš pripomínať, že stravovanie má veľký vplyv na sexuálne a tiež všeobecné zdravie. Jedálniček plný tukov, soli, cukrov a polotovarov alebo nadmerná konzumácia a z toho vyplývajúca obezita sú významnými rizikovými faktormi. Platí to tak pre libido, no najmä pre kvalitu erekcie a stoporenia.

Zlá životospráva: Okrem jedálnička má veľký vplyv na potenciu aj kvalita životosprávy. Fajčenie aj nadmerná konzumácia alkoholu, špeciálne piva s negatívnym vplyvom na testosterón, majú veľmi negatívny vplyv na kvalitu erekcie. Libidu aj sexuálnej výkonnosti neprospieva ani nedostatok spánku a samozrejme aj príliš málo pohybu.

Stres a psychogénne faktory: Prepracovanosť, stres, nervozita, dlhodobá nadmerná záťaž nervového systému či partnerské problémy. Tieto faktory ovplyvňujú jednak libido, čiže sexuálny apetít, ale vo veľkej miere aj erekciu a predovšetkým ejakuláciu. Práve stres či nervozita sú v mnohých prípadoch príčinou predčasného vyvrcholenia.

Kardiovaskulárne ochorenia: Najčastejšími príčinami problémov potencie s erekciou sú kardiovaskulárne ťažkosti. Môže ísť o problémy srdca, arteriosklerózu, cholesterol, nízky krvný tlak alebo vysoký krvný tlak. Všetky tieto faktory v konečnom dôsledku spôsobia ťažkosti s kvalitou erekcie, najmä s prekrvením toporivých telies.

Pokles testosterónu: Špecifickým faktorom, ktorý u mužov súvisí najmä s vekom, je pokles hladiny testosterónu. Ide o hormón, ktorý je zodpovedný primárne za tvorbu a dozrievanie spermií, čiže má najdôležitejší vplyv na plodnosť. Sekundárne ovplyvňuje jeho hladina aj sexuálny apetít a libido, čo je ďalší dôležitý aspekt potencie.

Užívanie liekov: Problémovým faktorom pre sú aj niektoré lieky a liečivá. Ide najčastejšie o lieky s vplyvom na hormóny, krvný tlak a srdce, ktorých vedľajšie účinky môžu mať negatívny dopad na kvalitu erekcie alebo aj spomínaný hormón testosterón. Na libido zas majú negatívny vplyv antidepresíva a hormonálna liečba.

Ochorenia pohlavnej sústavy: Poslednou kategóriou sú ťažkosti priamo v pohlavnej sústave. Môže ísť o zápaly a infekcie žaluďa, prostaty, semenníkov alebo močovej trubice, prípadne o zväčšenie prostaty. Problémom sú aj vrodené deformácie uzdičky alebo väziva v penise, ktoré môžu spôsobiť predčasnú ejakuláciu či ťažkosti s erekciou.

Príznaky poklesu alebo zhoršovania potencie

Výsledkom pôsobenia spomínaných faktorov je pokles výkonnosti a zhoršovanie sexuálneho zdravia. Ako to potom vyzerá v praxi? Pozorovať sa to dá na základe vonkajších prejavov týkajúcich sa výkonnosti v posteli a tiež kvality sexuálneho života.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Asi najčastejším „barometrom“ sexuálneho zdravia je kvalita stoporenia. Ťažkosti s jeho nástupom, dlhý čas, kým príde k erekcii a problémy s jej udržaním svedčia o tom, že potencia začína klesať. To isté platí aj o tvrdosti erekcie, najmä ak dochádza k jej ochabovaniu už po niekoľkých minútach od začiatku pohlavného styku.

K ďalším prejavom ukazujúcim na problémy patria:

 • znížená chuť na sex, čiže nízky sexuálny apetít a malé libido
 • všeobecne menej chuti na akýkoľvek fyzický kontakt a dotyky
 • ťažkosti so sexuálnou stimuláciou dotykom alebo vizuálne
 • problémy s dosiahnutím orgazmu, čas do orgazmu trvá dlho
 • alebo naopak problém s príliš rýchlou ejakuláciou
 • malé množstvo ejakulátu, najmä pri nedostatočnej spermiogenéze

Zhoršovanie potencie sa môže prejaviť aj poklesom všeobecnej výkonnosti a kondície v posteli. Vtedy je typickým prejavom krátka výdrž a to nielen z pohľadu napríklad erekcie či doby do ejakulácie, ale aj z pohľadu nedostatku fyzického výkonu.

Osobitnou kategóriou je riešenie ťažkostí s ejakuláciou. V prípade predčasnej ejakulácie pomáha kombinácia cvičenia so zameraním na predlžovanie doby do ejakulácie spolu s podpornými prípravkami na predĺženie doby erekcie. Výhodou týchto prípravkov je, že sú dostupné bez receptu a sú založené na látkach prirodzeného pôvodu.

Ako najlepšie podporiť mužskú potenciu

Prejdime teraz od príčin, rizikových faktorov a symptómov k riešeniu potencie. Jej podpora by mala byť zameraná komplexne, dlhodobo a čo najviac prirodzene. Navyše, malo by ísť o kombináciu cielených opatrení špeciálne so zameraním na jednotlivé oblasti, spolu s podporou celkového sexuálneho zdravia a fungovania reprodukčnej sústavy.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Mužskú potenciu podporiť takýmito opatreniami:

Zlepšenie jedálnička a pitného režimu

Úplne prvou vecou je zlepšenie životosprávy, čiže stravovania a pitného režimu. Zamerajte sa na jedlá a nápoje, ktoré obsahujú vitamíny C, D a E a minerály zinok, selén, železo či horčík. Do jedálnička zaraďte aj ryby s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín, ovocie s aminokyselinami, oriešky a semiačka, napríklad ľanové či sezamové.

Obmedzenie alkoholu, fajčenia a stresu

Dôležitou súčasťou podpory potencie je obmedzenie stresu a stresových faktorov. V rámci zlepšenia životného štýlu sa snažte úplne skončiť s fajčením, ktoré negatívne ovplyvňuje erekciu, libido aj plodnosť. Ak ide o alkohol, snažte sa minimalizovať jeho konzumáciu a úplne sa vyhýbajte pivu. Jedinou „zdravou“ alternatívou je víno.

Viac spánku, viac oddychu aj viac pohybu

Eliminácia negatívnych psychogénnych faktorov je tiež jednou z dôležitých ciest, ako zlepšiť svoju potenciu. Zamerajte sa preto na viac oddychu počas dňa a zároveň na pravidelnosť spánku a dostatočnú regeneráciu tela počas neho. Dôležité je podporovať aj svoju kondíciu a vitalitu, ideálne pravidelným pohybom, cvičením alebo športovaním.

Prírodné a prirodzené afrodiziaka

Špeciálne zameraným opatrením na zlepšenie potencie je využitie afrodiziak. Ide o potraviny či suroviny, ktoré zlepšujú prekrvenie genitálií alebo povzbudzujú libido a testosterón v tele. Medzi známe afrodiziaka patria morské plody, koreniny, čokoláda alebo červené víno, no účinné sú aj bylinkové čaje, napríklad z Macy, Ženšena alebo Tribulusu.

Pravidelný sex a zmena stereotypu

Na zvýšenie libida a aj dlhodobé zlepšenie erekcie pomáha tiež pravidelný pohlavný styk. Je to niečo ako pravidelný tréning mechanizmu stoporenia a zároveň opakujúca sa stimulácia sexuálneho apetítu. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, odporúčame vám zmeniť stereotyp v milostnom živote a skúsiť nové polohy alebo nové miesta na sex.

Cvičenia špeciálne na lepšiu erekciu

Okrem pravidelného pohlavného styku je pomocou aj zlepšenie erekcie pomocou špeciálnych cvikov. Najznámejšie sú Kegelove cviky, ktoré podporujú lepšiu kontrolu stoporenia a aj ovládanie ejakulácie. Užitočné môžu byť aj špeciálne cviky zamerané na oddialenie orgazmu, napríklad metóda Masters-Johnson, ktorú môžete trénovať s partnerkou.

Špeciálne erotické hračky a pomôcky

Na oživenie milostného života, posilnenie libida a v konečnom dôsledku aj zlepšenie výkonu muža v posteli možno použiť viacero erotických pomôcok. Ide napríklad o vákuové pumpy zlepšujúce prekrvenie penisu, gély či spreje na oddialenie ejakulácie a zlepšenie erekcie alebo o erekčné krúžky, ktoré môžu aj vibrovať a zlepšiť stimuláciu partnerky.

Podporné voľne dostupné prípravky

Afrodiziaka, ktoré sme spomenuli vyššie, sa dajú využiť aj v koncentrovanej a komplexnej forme. Na mysli máme špecializované prípravky v podobe kapsúl či tabliet, ktoré obsahujú práve afrodiziaka, ale sú doplnené aj o ďalšie dôležité látky pre erekciu či libido. Výsledok? Viditeľná, intenzívna, dlhodobá a veľmi efektívna podpora potencie.

Odpovede na najčastejšie otázky z internetových fór

Téma potencie, problémov s ňou či riešenia impotencie, patrí k tým, o ktorých sa osobne a na verejnosti hovorí pomerne málo. Muži, ale aj ich partnerky, si to však vynahradia na internete, kde možno nájsť nekonečné množstvo otázok a dotazov rôzneho typu.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Tu sú odpovede na časté otázky z diskusných fór:

Ktoré vitamíny a minerály sú dôležité a prospešné?

Najdôležitejšie sú tie, ktoré podporujú testosterón a lepšie prekrvenie genitálií. Ide teda o vitamíny C, D a E a minerály horčík, selén a zinok. Pozitívny vplyv však majú aj niektoré enzýmy, napríklad koenzým Q10, aminokyseliny, najmä L-Arginín a L-Citrulín, prípadne omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú v rybách a orechoch.

Som impotentný, ak mám problém s udržaním erekcie?

Nie, hoci práve toto si väčšina mužov naozaj myslí. Udržanie erekcie je u každého individuálne a závisí od mnohých faktorov. Pod impotenciou si pritom treba predstaviť aj množstvo ďalších problémov, či už ide o vznik erekcie, výkonnosť a výdrž v posteli alebo libido. Problémy s erekciou však neignorujte a začnite ich riešiť.

Ťažkosti v posteli mám iba občas. Treba to aj tak riešiť?

Áno, hoci netreba z toho robiť vedu. Ak sa budete stresovať a obávať ihneď tých najhorších scenárov, ničomu tým nepomôže. Riešením však nie je ani problém ignorovať, to vám rovnako nepomôže. Nemusíte ihneď utekať za lekárom, začnite skôr zisťovať príčiny a snažte sa celkovo zlepšiť svoju životosprávu a mať zdravší životný štýl.

Čo robiť, ak mám problémy už dlhšiu dobu?

Prehliadanie ťažkostí je bohužiaľ stále pomerne bežný jav. Najlepším riešením je hneď, ako sa problém objaví, začať pátrať po príčine a zároveň hľadať riešenie. Čím dlhšie budete čakať, tým horšie to bude. Ak už máte problémy dlhodobo, len zmena životosprávy nestačí a je lepšie siahnuť po afrodiziakach v hotových prípravkoch.

Sú lepšie prípravky bez receptu alebo radšej niečo iné?

Ak uvažujete nad tým, že by ste si „načierno“ kúpili nejaké lieky bez receptu a užívali ich, na to ihneď zabudnite. Známa „modrá pilulka“ či jej konkurenčné značky môžu byť indikované iba lekárom, nakoľko s nimi súvisia viaceré vedľajšie účinky a kontraindikácie. Voľne dostupné podporné prípravky bez receptu sú oveľa lepšie riešenie.

Prírodná a prirodzená podpora potencie

Pochopiteľne, ak už príde k problémom s potenciou, väčšina z vás hľadá najčastejšie odpoveď na otázku: ako ju podporiť a zlepšiť prirodzene a dlhodobo? Odpoveď je jednoznačná: s využitím prírodných prostriedkov, ktoré majú najlepšiu efektivitu.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Jednoznačne najjednoduchšou cestou je kombinácia rastlinných afrodiziak spolu s vitamínmi, minerálmi a ďalšími prvkami stimulujúcimi sexuálnu vitalitu, zdravie a výkonnosť. S využitím týchto látok sa nespája žiadne riziko vedľajších účinkov, kontraindikácií či rýchleho poklesu účinnosti, keďže ide o prirodzené prostriedky.

Kým v minulosti boli muži odkázaní na využitie potravín, surovín či bylinných čajov, moderná doba so sebou priniesla pokrok a ešte jednoduchšiu cestu.

Tou sú hotové produkty vo forme doplnkov výživy, ktoré obsahujú dôležité účinné látky a to v takej konzistencii a kombinácii, akú by ste cez jedálniček nikdy nemohli dosiahnuť. Benefitom je aj jednoduché použitie cez veľmi presné dávkovanie.

Aby sme sa rozumeli: nejde o žiadne lieky na potenciu alebo niečo podobné. Tak, ako viete podporovať svoju imunitu, nervový systém alebo trávenie, tak isto môžete pomocou týchto prípravkov podporiť aj svoju potenciu. Dôležité je, že komplexne. Ich pôsobenie totiž zahŕňa pozitívny vplyv na libido, erekciu, plodnosť aj výdrž v posteli.

Prečo siahnuť po tabletkách na podporu potencie?

Ak ide o kombináciu prirodzeného, dlhodobého a efektívneho zvýšenia potencie v čo najviac komplexnom ponímaní, najlepším riešením sú špeciálne podporné prípravky. Tie majú podobu perorálnych tabliet alebo kapsúl určených na prehltnutie.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Ich veľkým plusom je zloženie, ktoré pozostáva práve zo spomínaných afrodiziak, vitamínov, minerálov, aminokyselín a ďalších prospešných látok. V koncentrovanom zložení, ideálnom mixe jednotlivých látok a najmä v synergickom efekte je najväčšia sila týchto prípravkov. Ak ich využijete spolu s ostatnými opatreniami, výsledok sa určite dostaví.

Čo sa týka účinkov, tie zasahujú viacero oblastí:

 • v prvom rade je to zlepšenie prekrvenia celej pohlavnej sústavy
 • ruka v ruke s tým ide lepšie prekrvenie penisu počas erekcie
 • zároveň tieto prípravky podporujú testosterón a jeho hladinu
 • výsledkom je tak zvýšenie sexuálneho apetítu a libida
 • niektoré látky môžu priaznivo pôsobiť aj na zdravie prostaty
 • špecializované prípravky vám pomôžu aj s dlhšou výdržou

Keďže ide o voľne dostupné prípravky, ich kúpa nie je podmienená vyšetrením u lekára, receptom alebo nutnosťou osobnej návštevy v lekárni. Príkladom takéhoto produktu, ktorý je komplexný a zároveň špecializovaný, sú perorálne kapsuly Stoporex®.

Tie si zakúpite buď v prevedení Stoporex® Klasik alebo Stoporex® Prolong. V tom druhom prípade získate prípravok cielene zameraný na predĺženie erekcie a oddialenie ejakulácie. Najlepšie je však užívať oba typy spoločne, pretože práve takto dokážete najlepšie podporiť vašu potenciu komplexne, vrátane zvýšenia libida a zlepšenia erekcie.

Stručné zhrnutie + dôležitá rada na záver

Potencia u mužov je nielen o sexuálnom živote, ale súvisí obvykle a s celkovou výkonnosťou, vitalitou a zdravím. Jej pokles je veľmi často indikátorom širších problémov, či už hovoríme o životospráve, životnom štýle alebo aj vážnejších ochoreniach a ťažkostiach. Prvé príznaky, ktoré súvisia s libidom a kvalitou erekcie, určite netreba podceniť.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Veľmi dôležité je zamerať sa na celkové zlepšenie svojho životného štýlu. Konzumujte čo najviac ovocia, zeleniny, orechov a rýb, v rozumnej miere je prospešné aj červené mäso. Naopak, pozor na tučné, mastné, solené a príliš sladené potraviny.

Špeciálne u mužov zohráva pri potencii dôležitú úlohu aj vek. To je faktor, ktorý sa síce nedá oklamať, no ak budete udržiavať svoje telo v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, nemusí to byť až taký problém. Minimalizácia stresu, dostatok oddychu a spánku a pravidelný pohyb vám pomôžu s výkonom v posteli oveľa viac, ako si teraz myslíte.

Na záver ešte jedna rada: nebojte sa siahnuť ani po riešeniach, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako pomocné „barličky“. Áno, máme na mysli podporné prípravky.

Ich používanie nie je žiadne tabu a už vôbec to nie je hanba, práve naopak. Hanbe sa vystavujete tým, že by ste ignorovali varovné príznaky a chceli všetko vyriešiť „svojpomocne“. Takto nič nedosiahnete, naopak, stav ešte zhoršíte.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *