Libido

Libido ovplyvňuje chuť na sex, výkon v posteli aj vzťah. Od čoho závisí a ako ho zvýšiť?

Sexuálny apetít, chuť na sex, sexuálna energia a príťažlivosť. Všetky tieto pojmy majú spoločnú charakteristiku a to, že ide o libido. Ide o prirodzený pohlavný pud pre mužov aj ženy, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu sexuálneho života.

Kým funguje sexuálny apetít bez problémov, väčšina ľudí ho príliš nerieši. Nielen so stúpajúcim vekom však prichádza k jeho zníženiu, čo sa odrazí aj na výkone v posteli.

Na to, aké veľké libido je, rovnako ako aj na to, ako funguje, má vplyv niekoľko faktorov. Ide o kombináciu fyziologických dejov, externých vplyvov a tiež aktuálneho zdravotného stavu. Od čoho všetkého závisí, prečo je niekedy príliš nízke a inokedy príliš vysoké a aký má vplyv na sexuálny život, o tom všetkom si povieme v ďalších riadkoch.

Čo to je libido a čo ovplyvňuje u mužov

Za týmto pojmom je pohlavný pud, ktorý v sebe spája túžbu po pohlavnom styku, sexuálnu energiu a vitalitu, chuť na fyzický kontakt a túžbu po sexuálnom zblížení. Nie je to síce oficiálna definícia, ale takýto popis vystihuje presne podstatu aj funkciu.

Hoci ide o prirodzený pohlavný pud, na jeho fungovanie majú vplyv viaceré fyziologické procesy. U mužov ide o hladinu hormónov a prekrvenie pohlavnej sústavy, oboje súvisí aj s celkovým zdravotným stavom organizmu. Nezanedbateľný vplyv má aj fungovanie nervovej sústavy, najmä ak ide o spracovanie a prenos sexuálnych podnetov.

 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 

Čo sa týka hormónov, treba vedieť nasledovné:

 • s vplyvom na chuť na sex u mužov je najdôležitejším hormónom testosterón
 • ten sa tvorí primárne v semenníkoch a podporuje aj plodnosť
 • k ďalším dôležitým hormónom patria noradrenalín a serotonín
 • tieto hormóny závisia od činnosti a fungovania hypotalamu
 • ich hladina ovplyvňuje tvorbu testosterónu a tiež jeho hladinu
 • stresové hormóny a stres naopak produkciu testosterónu potláčajú

Nepriamy vplyv má tiež fungovanie prekrvenia toporivých telies a ich zásobenie krvou. Tu zohrávajú úlohy ťažkosti s rozšírením ciev, rovnako tak problémy s krvným tlakom, ateriosklerózou alebo cholesterolom. Ak sa k tomu pridajú ťažkosti neurologického charakteru, môže byť ohrozená potencia, vrátane priebehu ejakulácie.

To, či máte dostatočne veľké libido a či u vás funguje sexuálny apetít, ovplyvňuje celú kvalitu sexuálneho života a tiež výkonnosť v posteli, najmä ak ide o stoporenie.

Nízke libido sa totiž prejaví zhoršením nástupu erekcie, jej kvality aj udržania dostatočne dlhú dobu. Problémy s ním môžu spôsobiť dlhší nástup erekcie a tá nie je až taká pevná, čo vplýva aj na veľkosť penisu. Navyše, jej udržanie v 100 % tvrdosti potom nebýva dlhé.

Najčastejšie problémy a ťažkosti s libidom

V súvislosti so sexuálnym apetítom nastávajú dva druhy problémov. Prvým sú tie, ktoré súvisia s jeho nedostatkom, druhou kategóriou zas tie, kedy nastáva opačná situácia. Jedno aj druhé je problémom, v oboch prípadoch trpí kvalita celého sexuálneho života.

Toto sú najčastejšie ťažkosti a ich detailný popis:

Znížené libido: Asi najčastejším problémom je zníženie sexuálneho apetítu. Ide o stav, kedy dochádza k poklesu hladiny testosterónu a k zhoršeniu prekrvenia pohlavnej sústavy. Výsledkom je nižší záujem o pohlavný styk a zníženie kvality sexuálneho života. Muži s nižším libidom majú nižší sexuálny apetít a to ovplyvňuje aj ich výkon.

Strata libida: Okrem jedálnička má veľký vplyv na potenciu aj kvalita životosprávy. Fajčenie aj nadmerná konzumácia alkoholu, špeciálne piva s negatívnym vplyvom na testosterón, majú veľmi negatívny vplyv na kvalitu erekcie. Libidu aj sexuálnej výkonnosti neprospieva ani nedostatok spánku a samozrejme aj príliš málo pohybu.

Zvýšené libido: Opačným stavom je naopak príliš vysoké libido. V tomto prípade ide o stav, kedy dochádza k nadprodukcii testosterónu, prípadne ide o dôsledok krátkodobej absencie pravidelného pohlavného styku. V mnohých prípadoch môže byť za týmto problémom aj užívanie liekov vplývajúcich na produkciu hormónov alebo na hypotalamus.

Faktory, ktoré naň vplývajú u mužov najviac

Stav libida, jeho fungovanie a aj to, či je dostatočné alebo nie, je výsledkom viacerých vplyvov. Niektoré sú iba krátkodobé a je možné ich zmierniť či zmeniť jednoduchými opatreniami. Iné si však môžu vyžadovať aj dlhodobejšie procesy.

Najviac rizikové a najdôležitejšie faktory sú tieto:

Hladina testosterónu: Dominantný vplyv má hormón testosterón, čo je najdôležitejší mužský hormón. Tvorí sa predovšetkým v semenníkoch a to, koľko ho v tele je, môže chuť na sex zvýšiť aj znížiť. Ak je ho príliš málo, okrem libida trpí aj mužská potencia, najmä čo sa týka plodnosti. Hormón totiž ovplyvňuje produkciu a dozrievanie spermií.

Vek: Podobne ako pri kvalite erekcii, aj v prípade libida a sexuálneho apetítu zohráva svoju úlohu tiež vek. Ten súvisí aj s tvorbou testosterónu, ktorý pozvoľna klesá zhruba od 25. až 30. roku života. Vyšší vek so sebou prináša aj pokles fyzickej vitality, sexuálnej energie a tiež zhoršenie prekrvenia pohlavnej sústavy, čo znižuje výkon v posteli.

Jedálniček: Na sexuálny apetít aj na sexuálnu výkonnosť, potenciu, plodnosť či kvalitu erekcie má veľký vplyv životospráva. Strava, ktorá obsahuje priveľa tukov, cukrov a solí a má naopak nedostatok dôležitých vitamínov, minerálov, zdravých mastných kyselín či aminokyselín, je z pohľadu sexuálneho zdravia veľmi negatívnym faktorom.

Životný štýl: So životosprávou súvisí aj životný štýl, ktorý je z pohľadu sexuálneho zdravia a výkonnosti tiež veľmi dôležitým faktorom. Príliš málo pohybu, fajčenie, konzumácia alkoholu, najmä piva, ale aj prepracovanosť a nedostatok spánku, to všetko sa podpíše pod vaše libido. Tieto vplyvy môžu zhoršiť tiež erekciu a plodnosť u mužov.

Užívanie liekov: V rámci vedľajších účinkov môžu mať utlmujúci vplyv na chuť na sex aj niektoré liečivá. Typicky ide o lieky hormonálneho typu alebo tie, ktoré pôsobia na štítnu žľazu, v ich prípade dochádza k oslabeniu testosterónu. Problematické sú aj lieky na krvný tlak, srdce, prostatu, antidepresíva alebo lieky vplývajúce na nervovú sústavu.

Ochorenia a drogy: Podobne negatívny vplyv majú aj ochorenia, ktoré sa týkajú buď semenníkov, štítnej žľazy, hypofýzy, močovej sústavy alebo pohlavnej sústavy. Chuť na sex znižujú aj ochorenia srdca a krvného obehu, napríklad cukrovka, ktorá má vplyv aj na kvalitu erekcie. Priam zničujúci efekt na má pravidelné užívanie omamných látok.

Psychogénne príčiny: Nielen fyziologické procesy, ale aj tie, ktoré sú na úrovni psychiky, majú svoj vplyv. Negatívne sa pod sexuálny apetít podpisujú stres, depresie, úzkosť, strach či nervozita vyvolaná externými rušivými vplyvmi. Problematickým faktorom sú aj vzťahové problémy, u mnohých mužov môžu spôsobiť aj zhoršenie erekcie.

Aké sú príznaky poklesu alebo straty libida

Podobne, ako je tomu v prípade porúch a problémov erekcie, aj ťažkosti s libidom začínajú obvykle postupne a nebadane. Najskôr prídu občasné a sporadické problémy, ktoré sa obvykle týkajú nechuti na sex, prípadne všeobecne na fyzický kontakt.

Práve pokles sexuálneho apetítu je typickým a najčastejším prejavom zhoršenia libida. Muž spočiatku „nemá chuť“ na pohlavný styk tak často, ako predtým, znižuje sa aj trvanie tohto styku. Neskôr prichádza k zníženiu chuti aj na akýkoľvek iný fyzický kontakt a spracovanie sexuálnej stimulácie nenachádza žiadnu prirodzenú odozvu v tele.

Pokiaľ ide o ďalšie príznaky, tie sa týkajú erekcie:

 • na úvod môže prísť k občasným ťažkostiam s jej dosiahnutím
 • neskôr sú poruchy vzniku a rýchlosti vzniku už častejšie
 • dlhodobé problémy ovplyvňujú aj nedostatočnú tvrdosť stoporenia
 • to navyše môže ochabovať, je potrebná častejšia stimulácia
 • pri vážnejších poruchách libida je ohrozené aj trvanie erekcie
 • absolútny nedostatok libida ovplyvňuje aj erektilnú dysfunkciu

S libidom súvisí do veľkej miery aj potencia, najmä pokiaľ ide o plodnosť. Faktorom, ktorý je pre obe oblasti sexuálneho zdravia spoločný, je v tomto prípade testosterón. Tento hormón totiž zodpovedá nielen za chuť na sex, ale aj za produkciu a proces dozrievania spermií. Ak je ho nedostatok, môže mať muž aj málo zdravých a pohyblivých spermií.

Zhoršovanie potencie sa môže prejaviť aj poklesom všeobecnej výkonnosti a kondície v posteli. Vtedy je typickým prejavom krátka výdrž a to nielen z pohľadu napríklad erekcie či doby do ejakulácie, ale aj z pohľadu nedostatku fyzického výkonu.

Ako zlepšiť a zvýšiť libido dlhodobo a viditeľne

Čo sa týka podpory libida, dá sa pre to spraviť veľa a to tak selektívne pre sexuálny apetít alebo zvýšenie testosterónu, ako aj komplexne pre výkonnosť v posteli. Veľa mužov hľadá v tomto prípade „zázračné“ riešenia, navyše neskoro, keď už boli problémy vo veľkej intenzite. Dôležitejšia je ale stimulácia čo najširšie a tiež dlhodobo.

Tu je kombinácia opatrení, ktoré môžete spraviť:

Eliminácia negatívnych faktorov

Ak chcete podporiť sexuálny apetít, musíte najskôr obmedziť všetky vplyvy, ktoré znižujú testosterón a zhoršujú sexuálne zdravie. Fajčenie, alkohol, niektoré lieky, potraviny s vysokým obsahom tukov a fytoestrogénov, to všetko treba obmedziť na úplné minimum. Zamerajte sa aj na psychogénne faktory, najmä ak ide o stres alebo problémy vo vzťahu.

Zlepšenie životosprávy a životného štýlu

Sexuálny apetít môžete podporiť aj cez jedálniček a zlepšenie životného štýlu. Začnite sa pravidelne hýbať, zamerajte sa na výbušné cvičenia a intenzívnu fyzickú aktivitu, oboje podporí produkciu testosterónu. Do jedálnička zaraďte veľa ovocia, rýb, orechov, semiačok a zeleniny a používajte korenie typu chilli alebo vanilka všade, kde sa dá.

Bylinky a rastlinné afrodiziaka

Dôležitým stimulantom chuti na sex, sexuálneho zdravia aj výkonnosti v posteli sú bylinky a rastliny. Hovoríme o tých, ktoré už stáročia patria medzi známe afrodiziaka s vplyvom na testosterón, mužnosť, vitalitu či sexuálnu energiu. Môžete ich skúsiť v podobe čajov, najznámejšie sú tie s obsahom rastlín Maca, Tribulus Terrestris a Ženšen.

Stimulácia potravinami aj cvičením

Libido sa dá podporiť aj cez potraviny, ktoré zvyšujú testosterón alebo zlepšujú prekrvenie oblasti genitálií a pohlavného údu. Známe sú ustrice, orechy, kakao, jahody, banány, cibuľa a koreniny, napríklad chilli, bazalka, muškátový orech či vanilka. Testosterón určite zvýšite intenzívnym a výbušným cvičením alebo posilňovaním s ťažkými váhami.

Čo najviac sexu a zmena bežnej rutiny

Psychologickým stimulantom pre zvýšenie sexuálneho apetítu je jeho pravidelnosť a zmena stereotypu. Skúšajte nové polohy a techniky, inšpirujte sa napríklad známou príručkou Kámasútra, prípadne jej modernejšími verziami. Nebojte sa experimentovať ani pokiaľ ide o neobvyklé miesta, súčasťou predohry môže byť aj nová spodná bielizeň.

Erotické hračky a pomôcky

Oživenie sexuálneho života môžu tiež priniesť nové erotické hračky a pomôcky. Ide o ďalší stimulujúci prvok, v tomto prípade je výhodné to, že nielen pre muža, ale aj pre ženu. Hračky určené špeciálne pre mužov, napríklad kolíky, erekčné krúžky alebo vákuové pumpy, môžu okrem stimulácie libida podporiť aj stoporenie penisu a výdrž v posteli.

Podporné prípravky pre mužov

Najviac viditeľným stimulačným prostriedkom sú špeciálne podporné prípravky. Tie sú určené pre mužov, ktorí majú problémy nielen s chuťou na sex, ale celkovo s potenciou a výkonom v posteli. Najčastejšie ide o tabletky alebo kapsuly, ktoré obsahujú kombináciu prírodných látok, či už ide o rastlinné afrodiziaka, minerály alebo aminokyseliny.

Témy a otázky z diskusií a fór, ktoré s ním súvisia

O sexuálny apetít, jeho stav, pokles a podporu sa muži začnú zvyčajne zaujímať až v momente, keď majú vážny problém v posteli. Opakované zlyhania ich prinútia hľadať odpovede na otázky, ktoré ich trápia, v mnohých prípadoch aj v súvislosti celkovo s potenciou.

Prinášame otázky, ktoré sa objavujú najčastejšie:

Súvisí zníženie libida s absenciou pohlavného styku?

Áno, súvisí a viac, ako si myslíte. Čím menej sexu budete mať a čím bude menej pravidelný, tým viac si odvyknete od fyzického kontaktu. Špeciálne u mužov môže mať nedostatok sexu vplyv aj na ejakuláciu a tvorbu spermií, rovnako tak aj na produkciu mužského hormónu testosterón. Testosterón zas naopak vplýva na sexuálny výkon.

Kedy začať riešiť ťažkosti s libidom? Existuje prevencia?

Áno, prevencia existuje a spočíva vo využívaní afrodiziak a eliminácii negatívnych faktorov. Nefajčiť, obmedziť alkohol, zaradiť do jedálnička stimulačné potraviny, koreniny a bylinky a dávať pozor, aby sa v sexuálnom živote neobjavil stereotyp. Ak nebudete riešiť prevenciu, potom treba problém riešiť už pri prvých náznakoch problémov.

Môžem mať sexuálny apetít aj vo vyššom veku?

Samozrejme, že sa to dá, hoci vek je negatívny faktor, ktorý sa nedá zastaviť. Tu však platí, podobne ako pri erekcii, potencii či celkovom zdraví, že potlačením ostatných vplyvov a využitím stimulantov sa dá libido zosilniť aj napriek vyššiemu veku. Obzvlášť muži po 40-tke by sa mali viac hýbať, zdravo stravovať a využívať afrodiziaka.

Mám problém s erekciou, môže za tým byť málo libida?

Môže, no do úvahy by ste mali zobrať aj iné faktory, najmä súvisiace so zhoršením prekrvenia pohlavného údu. V takomto prípade si dávajte pozor najmä na životosprávu, nedostatok pohybu a stravovanie, ktoré môžu zhoršiť všetky aspekty sexuálneho zdravia. Pravdou však je, že ťažkosti s erekciou patria medzi príznaky zníženia libida.

Existujú nejaké podporné lieky, ktoré sú na predpis?

Nie, žiadne špeciálne liečivá, ktoré by cielene stimulovali sexuálny apetít, k dispozícii nie sú. Neexistuje žiadna „modrá pilulka“, ktorú keď si dáte, tak okamžite zvýšite chuť na sex. Kúpiť sa však dajú špeciálne podporné produkty v podobe tabliet alebo kapsúl, ktoré obsahujú prírodné afrodiziaka a stimulanty libida, potencie aj erekcie.

Prečo ho podporiť prirodzene a cez afrodiziaka

Spomedzi všetkých spôsobov, ako zvýšiť sexuálny apetít, vyčnieva najviac jeho podpora cez overené afrodiziaka. Ide o látky prírodného pôvodu a s prirodzeným pôvodom, najčastejšie o stimulačné bylinky typu Žerucha, Kotvičník, Ženšen a Serenoa.

Medzi prirodzené afrodiziaka patria aj koreniny, napríklad chilli alebo kajenské korenie, prípadne koreniny typu bazalka, oregano, vanilka, škorica či šafran. Overeným a účinným afrodiziakom môžu byť aj niektoré druhy ovocia, rýb, morských plodov či zeleniny, najmä kvôli obsahu aminokyseliny L-Arginín alebo minerálu zinok.

Pôsobenie spomínaných prírodných afrodiziak spočíva v dvoch smeroch: prvým je stimulácia produkcie testosterónu v tele, druhým zvýšenie intenzity krvného obehu. V oboch prípadoch dochádza k podpore sexuálneho apetítu a súčasne k zvýšeniu výkonnosti, najmä pokiaľ ide o erekciu. Tá je u mužov intenzívnejšia, pevnejšia a dlhodobejšia.

Dobrou správou je, že vďaka pokroku vedy nemusíte tieto prírodné afrodiziaka užívať iba v ich surovej forme. Koncentrovanou formou s využitím tých najlepších látok rôzneho typu sú mužské podporné tabletky, ktoré majú formu doplnkov výživy.

 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 

Ako fungujú tabletky pre mužov na stimuláciu libida?

Spomínané afrodiziaka v podobe  podporných prípravkov kombinujú jednoduché užívanie s vysokým obsahom najlepších látok. Ide o kapsuly či tabletky s perorálnym užívaním, ktoré sú určené na dlhodobé dávkovanie a stimulujú libido, erekciu aj potenciu.

Tieto prípravky fungujú na princípe kombinácie rastlinných extraktov spoločne s ďalšími látkami podporujúcimi testosterón, sexuálny apetít aj kvalitu erekcie. Ide napríklad o aminokyseliny typu L-Arginín a L-Citrulín, ktoré zlepšujú krvný obeh v oblasti genitálií, prípadne o vitamíny C a D, minerál Zinok alebo výťažky z korenia.

Ich účinok je komplexný a má niekoľko efektov:

 • stimulácia prirodzenej tvorby a zvýšenie hladiny testosterónu
 • to so sebou prináša viac chuti na sex aj zlepšenie potencie
 • nemej dôležitým efektom je zvýšenie intenzity prekrvenia penisu
 • prirodzeným účinkom je rýchlejší nástup a udržanie erekcie
 • stoporenie je zároveň oveľa pevnejšie a pohlavný úd je tvrdší
 • množstvo prípravkov podporuje aj zdravie a fungovanie prostaty

Všetky spomínané účinky sú výsledkom dlhodobejšieho pôsobenia látok prírodného charakteru. Tie dokážu stimulovať produkciu testosterónu, zvýšiť jeho hladinu a pomáhajú na zlepšenie prekrvenia celej oblasti panvy, vrátane pohlavného údu.

Príkladom prípravkov, ktoré v sebe spájajú nadpriemerne kvalitné zloženie, účinky overené v praxi a jednoduché užívanie, je značka Stoporex®. Ide o produkt dostupný bez vyšetrenia u lekára a receptu, ktorý obsahuje silnú koncentráciu a kombináciu látok so širokým vplyvom. Tie podporujú nielen libido, ale aj výdrž erekcie a celkovo potenciu.

Záverečné zhrnutie a ako vybrať kvalitné prípravky

Ako vidíte, podpora libida so sebou môže priniesť aj komplexné zlepšenie kvality sexuálneho života. Nejde pritom len o pôsobenie podporných prípravkov, ale aj o zmeny zamerané na stimuláciu testosterónu. Tie majú vplyv aj na ostatné oblasti výkonu v posteli, najmä pokiaľ ide o erekciu a jej kvalitu, čo zahŕňa jej nástup, tvrdosť aj udržanie.

Všeobecné zlepšenie životosprávy a životného štýlu sa prejaví aj v celkovej výkonnosti, či už hovoríme o fyzickej kondícii alebo o sexuálnej vitalite a energii. Obidva aspekty sú dôležité nielen pre zvýšenie sexuálneho apetítu, ale aj pre kvalitnejšiu erekciu.

V neposlednom rade vám môžu pomôcť aj opatrenia zamerané na produkciu testosterónu, kam patrí špecifická fyzická aktivita, cvičenie a užívanie afrodiziak.

Osobitnú úlohu pre zvýšenie libida majú práve vyššie spomínané prírodné prípravky pre mužov. Nakoľko obsahujú kombináciu afrodiziak, aminokyselín, minerálov či vitamínov, ich pôsobenie na sexuálny život je komplexné a najmä dlhodobé. Užívať ich môžete pokojne aj viac mesiacov a na dennej báze, vtedy dokonca uvidíte najlepšie výsledky.

Na záver však pre vás máme jednu dôležitú radu: namiesto veľkých sľubov alebo reklamy sa snažte vyberať si ich podľa referencií a skúseností z praxe. Pozerajte aj na to, aby ich zloženie bolo dostatočne kvalitne a obsahovalo tie najlepšie aktívne zložky.

Zdroje:

 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Libido
 2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%BD_pud
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Libido
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28195945/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22552705/
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *