Erekcia

Erekcia – stoporenie: ako funguje, poruchy a všetko, čo potrebujete vedieť o ich riešení

Nevyhnutným základom spokojného sexuálneho života je kvalitná erekcia. Pod týmto pojmom sa myslí správne fungovanie stoporenia pohlavného údu pri sexuálnom vzrušení, takže muž je schopný prirodzeného a plnohodnotného pohlavného styku.

Erekcia sa nedá ovládať vôľou, no dá sa vyvolať práve sexuálnou stimuláciou. Tá môže mať niekoľko foriem, či už myšlienky, vizuálne vnemy alebo dotyky.

To, čo mužov najviac trápi v súvislosti s erekciou, sú poruchy, problémy a ťažkosti týkajúce sa jej vzniku, udržania a tvrdosti. Za zhoršením stavu bývajú buď faktory týkajúce sa sexuálneho zdravia a výkonu celkovo, alebo vplyvy, ktoré súvisia čisto iba s mechanizmom erekcie. Ak chcete vedieť, ktoré to sú a ako to riešiť, čítajte ďalej!

Čo je erekcia, ako vzniká a ako funguje

Erekcia je stav stoporenia pohlavného údu. Stoporenie znamená vzpriamenie a zväčšenie penisu v dôsledku prekrvenia toporivých telies. Ide o proces, ktorý je spojený so sexuálnym vzrušení a stimuláciou, či už vizuálnou, myšlienkovou alebo dotykom.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Na začiatku je práve nejaký stimul, ktorý spracuje naša nervová sústava a odovzdá informáciu o ňom do mozgu. Na základe sexuálneho dráždenia alebo inej formy stimulácie dochádza k vzrušeniu, ktoré otvára cestu pre stoporenie. Žily, ktoré krvou zásobujú penis, sa rozšíria a tok krvi sa zintenzívni, takže pohlavným údom cirkuluje viac krvi.

Pod tlakom krvi dochádza k naplneniu toporivých telies, ktoré sú hubovité a môžu tak nasať veľa krvi. V penise sa nachádzajú 3 toporivé telesá, 2 z nich sú kavernózne a 1 je spongiózne. Kavernózne toporivé telesá sú na vrchnej strane penisu, spongiózne je na jeho spodnej strane a tvorí oporu močovej rúry. Pri erekcii sa telesá zväčšia do šírky aj hrúbky.

Následkom zväčšenia toporivých telies príde k mechanickému stlačeniu ciev, ktorých cieľom je odvádzanie krvi z penisu preč. Ich stlačením sa penis naplní krvou.

Výsledkom celého mechanizmu je teda stoporenie, čiže erekcia pohlavného údu. Prirodzene erekcia skoční orgazmom, čiže sexuálnym vyvrcholením. To je sprevádzané svalovými kontrakciami, ktoré po orgazme zastavia prívod krvi do toporivých telies. Tie sa zmenšia, uvoľnia sa odtokové cievy, krv začne odtekať a erekcia sa skončí.

Fázy erekcie podľa toho, ako vzniká a ako trvá

Vznik, trvanie a zánik erekcie majú niekoľko fáz, najmä pokiaľ ide o jej prirodzený a bezproblémový priebeh. Mechanizmus zahŕňa zapojenie nervového, cievneho, hormonálneho aj svalového systému v správnom poradí a synergii.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Tu sú jednotlivé fázy stoporenia a ich stručný popis:

Fáza začiatku vzrušenia: Na začiatku erekcie je sexuálna stimulácia, či už vizuálna, myšlienková alebo dotyková. Prvotné signály o sexuálnom dráždení sa dostávajú cez periférne nervy alebo orgány zabezpečujúce vnímanie do centrálnej nervovej sústavy. Tu sú podnety spracované, mozog začína dávať prvé signály k stoporeniu.

Latentná fáza: Po tom, ako príde k vzrušeniu, dochádza k zmenám súvisiacim s krvným zásobením pohlavného údu. Hladké svalstvo ciev sa uvoľní, čím príde k jeho relaxácii a k možnosti zväčšenia plochy. Následkom toho sa cievy zásobujúce penis začnú zväčšovať a príde k zvýšeniu prietoku krvi do penisu, zhruba 8 až 10 krát.

Tumescenčná fáza: Za týmto odborným názvom sa skrýva fáza napĺňania toporivých telies v penise krvou. Vďaka vysokému arteriálnemu prítoku dochádza k naplneniu dilatovaného systému sínusoidov, k vyrovnaniu tlakového gradientu medzi intrakavernóznym tlakom a arteriálnym tlakom a k aktivácii venookluzívneho mechanizmu.

Fáza úplnej erekcie: Ide o štádium, ktoré je typické stabilizáciou tlaku a dosiahnutím úplnej erekcie. V tejto fáze už prišlo k naplneniu toporivých telies krvou na ich maximum a v erektilných tkanivách už nedochádza k prietoku krvi. Naopak, krv sa v nich udržiava, cirkulácia krvi je stabilná a penis môže dosiahnuť svoj maximálny rozmer.

Fáza rigidnej erekcie: Toto štádium je typické pre čas tesne pred vyvrcholením. Počas neho dochádza k aktívnym sťahom priečne pruhovaného svalstva, tonickým kontrakciám a k zvýšeniu intrakavernózneho tlaku oproti tomu systolickému. Výsledkom je zastavenie arteriálneho prítoku a špecifická forma erekcie s vysokým tlakom krvi.

Detumescenčná fáza: Ide o poslednú fázu, kedy končí stoporenie a to buď následkom orgazmu alebo prerušenia erotickej stimulácie. Prítok krvi do penisu sa zníži, dochádza ku kontrakcii hladkého svalstva a k uvoľneniu ciev zabezpečujúcich odtok krvi. To spôsobí zmenšenie toporivých telies odtokom krvi z nich a ukončenie erekcie.

Najčastejšie poruchy a problémy so stoporením

V dôsledku poruchy mechanizmu fungovania nervovej alebo kardiovaskulárnej sústavy môže prísť k viacerým problémom súvisiacim s kvalitou stoporenia. Ide o výsledok pôsobenia faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú niektorú z vyššie spomínaných fáz.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Toto sú najčastejšie ťažkosti súvisiace s erekciou:

Dlhší nástup stoporenia: Najčastejším problémom, ktorý sa objaví ako prvý, je horší nástup a začiatok erekcie. V tomto prípade možno pozorovať pomalé napĺňanie toporivých telies a teda aj viditeľne slabší nástup zväčšovania pohlavného údu. Erekcia nevznikne behom 1 či 2 minút, naopak, kým k nej u vás príde, môže to trvať oveľa dlhšie.

Nedostatočná tvrdosť penisu: Ak dochádza k problémom s dostatočným prekrvením a zväčšením toporivých telies, výsledkom je nekvalitná erekcia. Tá sa prejavuje tým, že penis nie je na 100 % stoporený a teda aj na 100 % tvrdý. Erekcia tak nie je úplná a penis nemôže dosiahnuť ani maximálnych rozmerov, či už ide o dĺžku alebo hrúbku.

Ochabovanie erekcie: Ďalším problémom so stoporením býva jeho ochabnutie po vzniku. Ide o stav, ktorý môže byť spôsobený narušením prekrvenia toporivých telies alebo udržania krvi v nich, prípadne môže súvisieť aj s nedostatočným libidom. Ochabnutie erekcie môže prísť kedykoľvek a aj viac krát po sebe po jej predošlom obnovení.

Dlhé alebo permanentné stoporenie: Ak máte príliš veľa testosterónu alebo rastového hormónu, môže u vás byť erekcia až neúmerne dlhá. Takýto stav môžu spôsobiť aj niektoré ochorenia krvi a krvného obehu, napríklad kosáčiková anémia. Ak ide o permanentnú erekciu, jedná sa už o priapizmus, ktorý musíte riešiť návštevou lekára.

Príliš krátka erekcia: Poslednou poruchou je príliš krátke stoporenie. To môže byť spôsobené buď ťažkosťami s udržaním krvného tlaku a krvi v toporivých telesách, alternatívne potom problémom s prirýchlym vyvrcholením. V tomto prípade už ale nemusí ísť o poruchu erekcie ako takej, ale skôr o problém predčasnej ejakulácie.

Podľa čoho začínajúce ťažkosti a rizikové faktory

Výskyt spomínaných problémov a porúch sa začína zvyčajne objavovať nepatrne, občas a nepravidelne. K prvým náznakom patria práve ťažkosti so vznikom stoporenia alebo s jeho udržaním, hoci na úvod ide iba o ojedinelý stav a s menšou intenzitou.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Problémy s erekciou, či už ide o jej pomalý nástup, slabú tvrdosť alebo ťažkosti s udržaním dostatočne dlhú dobu, naberajú postupom času na intenzite. K ich vzniku a k ich zhoršovaniu pritom prispievajú aj mnohé negatívne faktory. Tým, ktorý príliš neovplyvníte, je vek, ktorý spôsobuje zhoršovanie prekrvenia penisu aj pokles testosterónu.

No existuje aj množstvo faktorov, ktoré ovplyvníte:

 • životospráva, najmä nezdravý jedálniček a nesprávny pitný režim
 • nadmerná konzumácia alkoholických nápojov a fajčenie
 • príliš málo pohybu, čo zhoršuje fyzickú kondíciu a vitalitu
 • stres, či už časový alebo z práce a všeobecne prepracovanosť
 • nadmerná fyzická alebo psychická únava a to najmä dlhodobo
 • nedostatok oddychu a to tak počas dňa, ako aj v podobe spánku v noci
 • stav ciev a kardiovaskulárneho systému, zhoršenie krvného obehu
 • príliš nízky obsah vitamínov, minerálov a aminokyselín v tele
 • užívanie niektorých liekov, ich vedľajšie účinky môžu vplývať na erekciu

Pri psychogénnych faktorov treba zdôrazniť, že okrem stresu, vyčerpania z práce alebo všeobecnej únavy, sem patrí aj oblasť partnerského a sexuálneho života. Stereotyp v posteli, ale predovšetkým vzťahové problémy a nevyriešené nedorozumenia či spory z minulosti, to všetko sú veci, ktoré vplývajú na erekciu aj na sexuálny apetít.

Čo robiť, ak chcete podporiť svoju erekciu

Keďže je erekcia nevyhnutným predpokladom kvalitného sexuálneho života, jej funkčnosť treba podporovať dlhodobo a komplexne. Už v momente, ako sa objavia prvé zo spomínaných príznakov, je na mieste začať situáciu riešiť. Ak úvodné ťažkosti podceníte, môže sa stať, že problém sa stane v budúcnosti tak veľký, že sa bez lekára nevyrieši.

Na zlepšenie stoporenia preto môžete spraviť toto:

Cielené zmeny v stravovaní a životospráve

Ak ide o životný štýl, obmedziť treba fajčenie a alkohol, no dôležitý je aj jedálniček. Z neho vyhoďte nadmerne solené a tučné jedlá a potraviny obsahujúce fytoestrogény. Naopak, červené mäso, ovocie, zelenina, ryby, orechy a dary mora by sa mali stať jeho základom. Obsahujú totiž minerály a aminokyseliny na potenciu aj erekciu.

Čaje s obsahom afrodiziak v pitnom režime

Súčasťou pitného režimu by okrem vody, džúsov, minerálov a ovocných či zeleninových štiav mali byť aj čaje. Nehovoríme však o tých obyčajných, ale o bylinkových čajoch obsahujúcich rastlinné afrodiziaka. Povzbudíte tak telo, myseľ, erekciu aj chuť do sexu. Skúste čaje napríklad s obsahom Tribulusu, Macy, Ženšenu, Damiány alebo Guarany.

Zmeny v spálni na odbúranie stereotypu

Aby ste dosiahli zlepšenie svojho výkonu v spálni, treba sa zamerať aj na stereotyp, ktorý doslova zabíja všetok sexuálny apetít a teda aj kvalitnú erekciu. Nebojte sa skúšať nové techniky, polohy alebo pokojne aj erotické hračky pre dvoch. Prečo? Jednoducho preto, že čím častejší a zaujímavejší sex budete mať, tým viac budete mať libida.

Pravidelný pohyb spolu s cvičením

Aby ste dosiahli v posteli dostatočný výkon, podporili tvorbu testosterónu a zlepšili krvný obeh, musíte sa viac hýbať. Každý deň sa snažte venovať chôdzi aspoň hodinu a spojte to s cieleným cvičením. Zo športov sú najlepšie šprinty, plávanie a aerobic, k tomu je dobré pridať cvičenie s ťažkými váhami, takto najlepšie podporíte testosterón.

Špeciálne cviky na zlepšenie erekcie

Okrem športu a všeobecnej fyzickej aktivity sa môžete zamerať aj na cviky zamerané špeciálne na zlepšenie kvality stoporenia. Ide o Kegelove cviky, ktoré posilňujú svalstvo panvového dna. Stačí striedavo stiahnuť a uvoľniť svaly, ktorými zastavujete močenie, na 10 sekúnd a v 5 až 10 sérii opakovania každý jeden deň.

Režimové opatrenia proti stresu a napätiu

Keďže na kvalitu erekcie vplývajú aj psychogénne faktory, treba pre jej podporu pôsobiť aj v tejto oblasti. Zvoľnite v pracovnom tempe, zlepšite svoje časové plánovanie a harmonogram počas dňa, vyhýbajte sa napätiu a stresu a doprajte si viac oddychu. Pomáha to aj na tvorbu testosterónu, čo má dôležitý vplyv tak na libido, ako aj na plodnosť.

Podporné prípravky prírodného typu

Čoraz väčší priestor dostávajú podporné prípravky, ktorých cieľom je zlepšenie potencie a erekcie prostredníctvom látok prírodného pôvodu. Ide o voľne dostupné kapsuly a tabletky obsahujúce bylinné výťažky, afrodiziaka, minerály, vitamíny a aminokyseliny. Ich cieľom je stimulácia testosterónu, zvýšenie libida a plodnosti a zlepšenie erekcie.

Časté otázky z internetových diskusií a odpovede na ne

Muži aj ženy sa o tému erekcie zaujímajú dosť často, najmä ak ide o ťažkosti a poruchy stoporenia. Na internetových fórach a v diskusiách vidno množstvo otázok, ktoré sa týkajú kvality erekcie, rizikových vplyvov alebo príznakov, napríklad bolesti.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Medzi najčastejšie dotazy na internete patria tieto:

Kedy je potrebné pri problémoch s erekciou navštíviť lekára?

Spravidla vtedy, ak dochádza k ich výskytu opakovane a pravidelne. Netreba pritom pozerať na intenzitu, napríklad ťažkostí so vznikom či udržaním erekcie, ale už pri prvých príznakoch osloviť lekára. Čím skôr sa začnú aj drobnejšie problémy riešiť, tým rýchlejšie a jednoduchšie sa môže problém odstrániť. Nečakajte až na vážne poruchy erekcie.

Čo robiť, ak počas erekcie alebo sexu cítim bolesť?

V takomto prípade ide o prejav ochorenia, ktoré súvisí s pohlavnou sústavou a prejavuje sa práve počas sexu či erekcie. Najčastejšie sa jedná o príznak nejakého zápalu či infekcie, no môže ísť aj o prejav problémov s prostatou, nádoru či deformácií týkajúcich sa predkožky alebo uzdičky. Ak sa stav opakuje, treba absolvovať vyšetrenie.

Súvisí nejako kvalita erekcie s veľkosťou penisu?

Áno, nakoľko práve od naplnenia toporivých telies krvou závisí aj zväčšenie penisu. V dôsledku stoporenia sa penis predĺži a tiež zhrubne, čo mu umožní, okrem iného, prirodzený prienik do vagíny. Na druhú stranu, platí, že ak je penis v pokoji menší, tak pri erekcii sa dokáže zväčšiť viac, niekedy až na dvojnásobok veľkosti.

Ktoré lieky alebo látky zhoršujú stav a kvalitu erekcie?

Jednoznačne najviac negatívny vplyv na stoporenie majú fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Tieto faktory ovplyvňujú kvalitu prekrvenia penisu a tiež hormonálnu hladinu testosterónu, ktorý je zodpovedný za libido. Medzi negatívne vplyvy patrí užívanie liečiv určených na krvný tlak, nespavosť, depresie a z kategórie diuretík.

Súvisí nejako nočná erekcia s tou vyvolanou dráždením?

Áno, obvykle práve nočná erekcia je prvým signalizátorom nejakých porúch alebo ťažkostí. U zdravého muža by mala nastať v priemere 2 až 4 krát za noc, závisí to aj od veku. Najčastejšie sa objavuje v REM fázach spánku a je podvedomá, čiže nie je ovládaná vôľou. Ak dochádza k jej zhoršeniu, ide o príznak erektilnej dysfunkcie.

Prirodzené zlepšenie cez podporné prípravky

Ak aj nemáte ťažkosti v podobe erektilnej dysfunkcie, môžete vďaka pokroku a inováciám vo vede podporiť svoju erekciu a sexuálnu výkonnosť cez špecializované prípravky. Nie, nejde o lieky na erektilnú dysfunkciu, ktoré sú dostupné iba na predpis, práve naopak. Hovoríme o voľne predajných produktoch bez vyšetrenia alebo receptu od lekára.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Tieto prípravky sú typické zložením kombinujúcim bylinné afrodiziaka, aminokyseliny, vitamíny, minerály alebo extrakty z korenia či niektorých rastlín.

Vďaka takémuto zloženiu môžu pôsobiť na podporu erekcie prirodzene, prírodne a najmä dlhodobo. Afrodiziaka tiež zabezpečujú stimuláciu hladiny testosterónu, čo je hormón ovplyvňujúci nielen stoporenie, ale aj potenciu, plodnosť a libido.

Jeho nedostatok je u mužov v strednom a vyššom veku hlavnou príčinou ťažkostí so sexuálnym zdravím a výkonom. Od 25. roku života totiž začína klesať a ide o proces, ktorý sa len veľmi ťažko ovplyvňuje. Afrodiziaka typu Tribulus Terrestris, Saw Palmetto alebo Maca to dokážu, spoločne s pozitívnym pôsobením na kvalitu erekcie.

Veľmi dôležitou zložkou prirodzenej podpory stoporenia sú aj aminokyseliny. Podporné prípravky tohto typu ich preto obsahujú vo zvýšenej koncentrácii, najmä L-Arginín a L-Citrulín. Tie totiž dokážu efektívne zvýšiť prekrvenie toporivých telies.

Prečo siahnuť po tabletkách a ako ich vybrať

Tabletky na erekciu sú teda najlepším, najefektívnejším a najviac prirodzeným spôsobom, ako zvýšiť jej kvalitu a podporiť ju. Platí to tak v rámci prevencie, ako aj v rámci riešenia akútnych či chronických porúch s jej vznikom, tvrdosťou a udržaním.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Okrem širokého použitia v rozličných situáciách je ďalším dôvodom, prečo siahnuť práve po tomto prostriedku, komplexný účinok. Tieto prípravky totiž stimulujú nielen erekciu, ale majú pozitívny vplyv aj na ostatné oblasti sexuálneho života. Ide o sexuálny apetít, potenciu a plodnosť, výkonnosť v posteli, sexuálnu vitalitu a dostatočnú výdrž.

Ako a podľa čoho vybrať také, aby vám pomohli?

 • sledujte kvalitné zloženie, ktoré by nemalo byť príliš široké
 • pozerajte na koncentrácie dôležitých látok, najmä bylín a aminokyselín
 • nevyberajte si podľa sloganov, pozor na tie veľmi odvážne
 • značka by mala mať skúsenosti a nemalo by ísť o nováčika
 • sledujte recenzie a hodnotenia od iných mužov na internete
 • čím širší je účinok, tým lepšie, no musí tomu zodpovedať aj zloženie

Nielen tieto, ale aj mnohé iné podmienky spĺňa z hľadiska kvality a účinnosti značka Stoporex®. Ide o slovenský podporný prípravok pre mužov, ktorí chcú zlepšiť svoje sexuálne zdravie, vitalitu aj výkon v posteli a to prirodzene a najmä dlhodobo.

Forma perorálnych kapsúl umožňuje nekomplikované dávkovanie, vysoká koncentrácia účinných látok zas prináša viditeľné zlepšenie a to komplexne v rámci celej potencie. Navyše, značka ponúka dva samostatné produkty a to Stoporex® Klasik a Stoporex® Prolong. Ten prvý podporuje najmä kvalitu erekcie a potencie, ten druhý zas výdrž.

Skúsenosti mužov a zhrnutie na záver

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek značku, skúsenosti mužov ukazujú, že aby mohlo prísť k reálnemu zlepšeniu erekcie, musíte mať trpezlivosť. Nečakajte zázraky do pár dní, naopak, chce to čas. Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim výsledok je pravidelnosť a dlhodobosť užívania prípravkov aj pôsobenia režimových zmien a opatrení.

 • Stoporex® Stimul gél + Prostate + Shot 3ks

  19,90  Zľava!
 • Stoporex Lube

  Stoporex® Lube

  6,90 
 • Stoporex® Women

  16,90  Zľava!
 • Stoporex Klasik

  Stoporex® Klasik

  26,90 
 • Stoporex Prolong

  Stoporex® Prolong

  29,90 
 • Stoporex® Klasik + Prolong

  53,90  Zľava!
 • Stoporex® XXL krém

  24,90 
 • Stoporex® Stimul gél na ekreciu

  14,90  Zľava!
 • Stoporex® Delay sprej

  14,90  Zľava!

Áno, tabletky na erekciu je vhodné podporiť aj zmenami životosprávy, životného štýlu a stereotypov v sexuálnom živote. Jedine vtedy získate nielen kvalitné fungovanie stoporenia, ale aj zvýšite svoj sexuálny apetít a skvalitníte celý sexuálny život.

Dobrou správou je, že na rozdiel od minulosti je trh s podpornými prípravkami kvalitnejší, hoci aj dnes sa ešte stále nájdu značky, ktoré účinkami zaostávajú.

Preto je dobré spoliehať sa nie na reklamné slogany, sľuby na obale alebo dokonca na nízku cenu, ale skôr na kvalitné zloženie a predovšetkým referencie. Tu sú skúsenosti mužov jednoznačné, práve spomínaná značka Stoporex® patrí k tomu najlepšiemu, čo je dnes v ponuke. Ak chcete viditeľne zlepšiť erekciu, je to dobrá voľba!

Na záver ešte jedna dôležitá rada: všetky pozitívne efekty sú závislé od toho, akým spôsobom budete prípravok užívať. Dodržujte všetky inštrukcie od výrobcu a najmä, užívajte kapsuly každý jeden deň. Len za týchto okolností vyťažíte maximum účinkov!

Zdroje:

 1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Erekcia_(%C4%8Dlovek)
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Erection
 3. https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/how-an-erection-occurs
 4. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/e/erectile-dysfunction-(ed)
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Erectile_dysfunction
 6. https://cs.wikipedia.org/wiki/Erektiln%C3%AD_dysfunkce
 7. https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%BD_%C3%BAd
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *